Patnos Rehberim Patnos BAL

Uyarı

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 962

Ekrem Çelebi'nin 12 Şubat Tarihli Meclis Konuşması

Ekrem Çelebi'nin 12 Şubat Tarihli Meclis Konuşması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hususunda verilen kanun teklifi üzerinde mecliste konuşma yaptı.

Çelebi'nin Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma, meclis tutanaklarına şu ifadelerle yansıdı.

" Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 546 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hususunda Kanun Teklifi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Özellikle bu kanun teklifi konuşmamı yapmadan önce, geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri, biz, 30 AK PARTİ milletvekili olarak Van ilimizi ve vatandaşlarımızı gezdik. Dolayısıyla, özellikle, Van'da bizi ağırlayan başta sayın Van milletvekillerimiz olmak üzere, daha sonra Van'daki kardeşlerimizle il, ilçe ve köylerde konuştuğumuz kardeşlerimize ben burada misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum, buradan herkese saygılarımı arz ediyorum.

Bu vesileyle, 546 sıra sayılı Kanun Teklifi birçok alanda ihtiyaçları giderecek değişiklikleri içermektedir. Bunlarla ilgili bazı konularda size bilgi arz etmek istiyorum.

Özellikle, teklifin 2'nci maddesiyle, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Reklam Yönetmeliği başta olmak üzere benzer durumlarda bulunan diğer yönetmeliklerin de yasal dayanağa kavuşturulması ve bu şekilde, Anayasa'nın 124'üncü maddesinin gereğinin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Yine, bizim teklifimizin 5'inci maddesiyle bu da Bakanlık için geçerli, gerçek ve tüzel kişilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı için yaptıracakları gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası için yapacakları harcamalar ile her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımların gelir vergisini esas kazançtan indirmesi imkânı sağlanmaktadır.

Yine, teklifimizin 6'ncı maddesiyle, teklifin 46'ncı maddesiyle kurulan Rehberlik ve Denetim Başkanlığında çalıştırılacak ve kariyer meslek olarak planlanmış olan gençlik ve spor denetçi ve yardımcılarının 657 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine ilave edilmesi amaçlanmaktadır.

Yine, teklifimizin 17'nci maddesiyle, bu da Spor Genel Müdürlüğümüz için geçerli, söz konusu düzenlemeyle olimpik ve paralimpik (engelli) olimpiyatları spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde 4 bin sporcunun seçilerek 2020 olimpiyatlarına hazırlanmaları hedeflenmektedir.

Yine, teklifimizin 18'inci maddesiyle, araştırmacı kadrolarına atanan il müdürlüklerinden 25, ilçe müdürlerinden 31 kişi olmak üzere 56 kişi hâlen araştırmacı kadrolarında bulunmaktadır. 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle maaşlarda iyileştirme yapıldığı hâlde, bu kişiler, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle getirilen iyileştirmelerden yararlanamamışlardır. Yapılan bu yeni düzenlemeyle, il ve ilçe müdürlükleri maaşlarında yapılacak iyileştirmeler, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'den önce görevden alınan 56 personele de bu şekliyle yansıtılacak ve mağduriyetleri giderilecektir.

Yine, teklifimizin 30'uncu maddesiyle -bakanlık merkez teşkilatı için bu da geçerli- gerçek ve tüzel kişilerin bakanlığımız için yaptıracakları gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası için yapacakları harcamalar veya her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlarının kurumlar vergisine esas kazançtan indirilmesi imkânı sağlanmaktadır.

Yine,teklifimizin 46'ncı maddesiyle, bakanlık bağlı kuruluşlarının koordinasyonunda duyulan ihtiyaç nedeniyle, özellikle burada 2 tane müsteşar yardımcısı kadrosu ihdas etmekteyiz.

Öte yandan, hâlen bakanlıkta bir denetim birimi bulunmamaktadır. Öncelikle bakanlık merkez teşkilatında, gerektiğinde de bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ve personelleri ile usulsüzlük önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımlarını ön plana çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmaları yapmak üzere rehberlik ve denetim başkanlığı kurulmaktadır.

Yine,47'nci maddesiyle, rehberlik ve denetim başkanlığının görevleri belirtilmektedir

Teklifimizin 50'nci maddesiyle bu, yine bakanlık merkez teşkilatımız için geçerli, yeni kurulan rehberlik ve denetim başkanlığının ivedilikle faaliyete geçmesini teminen, denetçi, müfettiş ve kontrolör unvanlarını haiz olmak üzere, bu diğer kamu kuruluşlarına da naklen atanmalarının önü açılmaktadır.

Burada önemli olan, bakanlık merkez teşkilatımızın, tabii, ivedi bir şekliyle çalışması. Bunun yanı sıra, getirmiş olduğumuz teklifte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun mazeret izni kapsamında bulunan 104'üncü maddesini biraz daha genişletiyoruz. Burada, özellikle yeni bir düzenleme getiriyoruz. Bu düzenlemeyle, memura yeni bir konuda mazeret izni verilmesini öngörmekteyiz. Buna göre, memurunun çocuğunun en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen bir hastalığının olması, çocuğun evli olması hâlinde ise eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması şartıyla, evli çocuk için de bu durumun hastalık raporuyla tespit edilmesi hâlinde- memur olan ebeveynden sadece birisi tarafından kullanılmasıyla kaydıyla, bir yıl içerisinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilebilecektir.

 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun teklifiyle Jandarma Genel Komutanlığına 3 bin adet uzman erbaş kadro artırımı yapılmaktadır. Bu da, yine Jandarma Genel Komutanlığımızın özellikle ihtiyacı göz önünde bulundurularak bu kadro ilaveleri yapılmıştır.

AK PARTİ hükümetleri döneminde eğitime her zaman için çok büyük önem verdik. Burada, özellikle son on bir, on iki yıl içerisinde, bizim üniversitelerimize ne kadar önem verdiğimizi çok net olarak sizlere arz etmek istiyorum.

Üniversitelerimize her geçen gün bir yenisini eklemekle. Yükseköğretimimize katkı sağlayacak vakıf üniversitelerinden 75'incisi İstanbul'da, Dünya Eğitim Vakfı tarafından "Biruni üniversitesi" adı altında yeni bir vakıf üniversitesi kurularak, üniversite, tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık birimleri, eğitim, mühendislik fakülteleri ile meslek yüksekokulu, eğitim bilimleri enstitüsü, fen bilimleri enstitüsü ve sağlık birimleri enstitüsünden oluşacak. Gelişmiş Batı toplumlarında üniversite sayısının çokluğu, akademik yetersizliği göz önüne alınarak bu konuda ne kadar yol almamız gerektiğini ortaya koymuş bulunmaktayız. Bu kurmuş olduğumuz Biruni vakfı üniversitesiyle yükseköğretime güç katmış oluyoruz. Geleceğin gençleri donanımlı, yetenekli ve uluslararası alanda akademik yetkinlikle bu üniversitelerimizden yetişecek. AK PARTİ hükümetleri olarak on bir yılda kurmuş olduğumuz devlet ve vakıf üniversiteleriyle yükseköğrenim alanında Batı'yla aramızdaki makası hızla kapatmaktayız. Ayrıca, AK PARTİ hükümetlerinin ilk dönemlerinde de almış olduğumuz bir kararla her ile bir üniversite kurarak illerimizin sosyal, kültürel, sportif ve eğitim alanlarında çehrelerini değiştirmeye devam ediyoruz.

Şu ana kadar 101 devlet üniversitemiz var, 75'inci vakıf üniversitemizi de bununla birlikte kurmuş olacağız inşallah.

Yine bu kanunla, orman köylüsüne tanınan hak ve imtiyazlardan yararlanan belde sakinleri beldelerinin mahalleye dönüştürülmesinin ardından aynı hak ve imtiyazlardan da yararlanabilecek. Bu düzenlemeyle, büyükşehir sınırları içerisinde kalan orman vasfına haiz beldelerimiz aynı haklarını kullanmaya ve bu haklardan istifade etmeye devam edecektir.

Yine, bununla birlikte 112 acil çağrı merkezlerine acil durumlarda sevk ve koordinasyon sağlama görevleri verilecektir.

Yine, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 28'inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Bilindiği gibi, büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde tüm acil çağrıları karşılamak üzere 112 acil çağrı merkezleri bulunmaktadır. Maddeyle, 112 acil çağrı merkezlerine acil durumlarda sevk ve koordinasyon sağlama görevi verilmektedir. Ayrıca, maddeyle, söz konusu acil çağrı merkezlerinde personel görevlendirilmesinin ve bunların mali haklarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Diğer yandan, maddeyle, 112 acil servis hizmetlerini asılsız bir şekilde meşgul edenler hakkında 250 TL idari para cezası verilmesi ve eylemin tekrarı hâlinde ise bu cezanın 2 katına çıkarılması öngörülmektedir.

Yine bu kanunla, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının başkanının tespitine ve mütevelli heyeti üyelerinin seçimine yönelik usul ve esasları yeniden düzenlemekteyiz.

Bu vesileyle kanunun hayırlı uğurlu olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum."

Tıklanma 3188 defa