Patnos Rehberim Patnos BAL

Uyarı

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 962

İslam' da Süslenme ve Estetik Müdahaleler

Allah, insan ve insanı çevreleyen varlıkları hayranlıkla seyredilmeye değer bir ahenk ve güzelik içinde yaratmış,insanı da estetik duygusuyla donatarak onu güzel görünmeye,güzele ve güzeliğe meftun kılmıştır. Kur’an’da Allah’ın dünyayı ve gökyüzünü çeşitli güzeliklerle süslediği,insanoğlu için dünyada birçok güzelliğin yaratıldığı,cenetin de hayal ötesi güzelliklerle dolu olduğu sıklıkla hatırlatılır.

Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir, oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır. (Al-i İmran 3/14).

Ancak Kur’an bu nimet ve güzeliklerin geçici olup Allah’ı tanımaya, ona şükredip kulluk etmeye vesile olduğu taktirde bir anlam kazanacağını,insanın dünya hayatının güzellik ve nimetlerine dalıp Allah’ı unutmasının,o’na nankörlük etmesinin de affedilemez bir yanlış olduğunu önemle vurgular.

Bilin ki, dünya hayatı oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olmaktan ibarettir. Bu, yağmurun bitirdiği, ekicilerin de hoşuna giden bir bitkiye benzer; sonra kurur, sapsarı olduğu görülür, sonra çerçöp olur. Ahirette çetin azap da vardır. Allah'ın hoşnudluğu ve bağışlaması da vardır; dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir.(El-Hadit 57/20).

İslam bu çerçevede güzelliği, estetik değerleri,süsü ve süslenmeyi, insanın bu konudaki temayülünü tabi karşılamakla birlikte,gerek fert gerekse toplum açısından bazı kayıtları getirmiş, bazan da yukarıda sözü edilen bilincin ve dengenin korunmasını istemiştir.

"Allah'ın kulları için yarattığı ziynet ve temiz rızıkları haram kılan kimdir?" "Bunlar, dünya hayatında inananlarındır, kıyamet gününde de yalnız onlar içindir" de. Bilen kimseler için ayetlerimizi böylece uzun uzun açıklıyoruz.( A'RAF 7/32) buyrulmuş,insanın temiz ve güzel olması istenmiş,iyi ve güzel işlerin helal,kötü ve çirkin şeylerin haram kılındığı ifade edilmiştir.Hz.peygamberde,güzel giyinme hakında varit olan  bir soruya ‘’Allah güzeldir, güzelliği sever’’(Müslim, ‘’iman’’,147) buyurarak cevap vermiş, kendisi de şahsi hayatında daima temiz ve düzenli olmuş,sade ve güzel gyinmeyi,güzel koku sürünmeyi teşvik etmiştir.Buna karşılık, kur’an’da

Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, iffetlerini korusunlar. Süslerini, kendiliğinden görünen kısmı müstesna, açmasınlar. Baş örtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini kocaları veya babaları ve kayınpederleri veya oğulları veya kocalarının oğulları veya kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kızkardeşlerinin oğulları veya müslüman kadınları veya cariyeleri veya erkekliği kalmamış hizmetçiler, ya da kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süslerin bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey inananlar! Saadete ermeniz için hepiniz tevbe ederek Allah'ın hükmüne dönün (NUR 24/31.)

Süslenme ve güzelliğin yabancılara karşı çekicilik ve uyarı aracı olarak kulanılması yasaklanmıştır.Hz peygamber de kadınları ev içinde kocalarına karşı  güzel olmaya,süslenmeye teşvik etmiş,fakat süslenmede ve ziynet eşyası kulanımında aşırılığa ,lüks ve israfa kaçmayı yasaklamıştır.Erkeklerin ipek ve altını giyim,takı ve süs aracı  olarak kulanılmasını yasaklaması da benzeri bir anlam taşır.

İnsanın fıtrat ve doğuştan taşıdığı tabii güzellik ve yapıyı çeşitli duygu ve akımların sonucu olarak değiştirmeye yönelmesinin ve bu amaçla yapacağı her türlü estetik ve tıbbi müdahalenin, giyim kuşam ve süslenmenin de islam’da hoş karşılanmayışı ,temelde insanların beden ve ruh sağlığını ,ortak tabii ve ahlaki değerlerini korumayı amaçlar.

İslam insana özel bir önem vermiş ilk yaradılış amacından başlamak üzere,dünya hayatından ölüm ve ölüm ve ölüm ütesine,bireysel yaşantısından sosyal etkinliklerine,ruh ve duygu aleminden beden ve şekline kadar hayatının her aşaması ve yönü ile ilgilenilmiş ,onu saygın ve şerefli mevkide görmek istemiştir.nitekim Kur’an’da insanın yer yüzünde halife olmak üzere yaratıldığı (el-bakara 2/30)

De ki: "Sizi yaratan sizin için kulaklar, gözler ve kalbler var eden O'dur. Ne az şükrediyorsunuz!"(el-mülk 67/23)

Allah insanı en güzel şekilde ,dengeli ve ahenklisürette yaratmakla kalmamış,insanlara makul ve mütedil ölçüler içerisinde süslenmelerine,güzeliklerini korumalarına,güzel gürünmelerine de izin vermiş, hatta bunu teşvik etmiştir. Kur’an’daki

Ey Ademoğulları! Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin; yiyin için fakat israf etmeyin, çünkü Allah müsrifleri sevmez.(A'RAF 7/31)

Buna karşılık,insanın yaratılıştan gelen özelik ve şeklini değiştirmeyi,fıtratı bozmayı hedef alan tasarruf ve müdahaleleri yasaklamış,yaratılışı değiştirmenin şeytanın emrine şeytanın emrine uyma olacağı bildirilmiştir(en-Nisa 4/119).

Tıklanma 5935 defa

BU KATEGORİDE OLAN YAZILAR | PATNOS REHBERİM


İslam'da Örtünme Kuran-ı Kerime Göre İnsan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.