Patnos Rehberim Patnos BAL

Uyarı

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 962

BESMELE’NİN, FAZİLETİ VE TESİRİ

Her kim yatacağı vakit, yirmi bir adet besmele-i şerife okursa, şeytandan ve her türlü şerlerden ve ansızın ölümden muhafaza olunur.

 

Zalimlere karşı elli defa okursa, Allahu Teala o zalime korku verir ve şerrinden muhafaza olur.

 

Ağrı üzerine üç gün arka arkaya yüz defa okur ise, Allah'ın izni ile ağrı zail olur.

 

Haklı mahpus olan kimse itikat ile gece bin ve gündüz bin defa okumaya devam ederse Allah’ın izni ile kurtulur.

 

Unutkan olan bir kimse bir bardak suya 113 (yüz on üç) defa okur ve içer ise, unutkanlığı gider, Allah’ın izni ile.

 

Bir kağıda 40 (Kırk) adet yazılıp, zemzem suyuna iyice ıslatılıp sıkılarak hastaya içirilirse, Allahu Teala hastaya şifa ihsan eder.

 

Doğum için kadınlara yedi adet besmele yazılıp suya ıslanıp içirilirse, doğumu kolay olur.

 

Çok bağıran sabi çocuk üzerine yirmi bir defa yazılır boynuna asılırsa şifa olur, inşallahu Teala.

 

Otuz beş adet yazılır eve asılırsa, şeytan ve cin giremez, evin bereketi çoğalır.

 

Eğer ticarethaneye asılır ise, bereketi ve ticareti ziyade-leşir.

 

Yalnız ev sahipleri ve ticarethane sahipleri Allahu teala’ya isyan-kâr olmayıp, Allah’a imanla itaatte bulunmaları gerekir.

 

Bir kimse kıyamet gününde onun amel defterinde sekiz yüz adet Bismillahirrahmanirrahiym yazılmış ola ve o kimse de bana iman edip tasdik ede, ben onun ateşten kurtulması-na şefaat ederim buyuruyor.

 

Bir kimse Kur’anı’n ve namazın evvelinde euzu besmele okursa, vefatında münker ve nekir onu korkutmaz, korkutu-cu muamelede bulunmaz ve mevtin sekerat-ı hali ve kabrin sıkıntısı onun üzerine kolay Olur. Allah’ın Rahmeti onun üzerine olur ve onun kabrini gözünün erişeceği mesafe ve miktarca nurlu kılar ve onu kabrinden cismini ziyade beyaz ve yüzü gayet nurlu ve berrak, ziyadar olarak çıkarır ve onun hesabı kolay olur.

 

Cenab-ı Rabbil izze, izzet ve celaline yemin edip, buyuruyor. Mü’min her işlerinin evvelinde besmele-i şerifeyi okur-sa, ben o işleri ona kolay ve mübarek ederim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse bir dua ki, onun ev-velinde bismillahirrahmanirrahiym ola, ol dua red olunmaz, diye buyurdu.

 

Benim ümmetim kıyamet gününde gelirler, onların sevapları mizanda ağır gelir. Bu halde sair ümmetler Muham-med sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin sevapları ne acep ağır geldi demeleri ile peygamberler derler ki onlar her kelamlarının evvelinde bismillahirrahmanirrahiym okurlar, o besmelede Allahu Teala hazretlerinin esmasından üç isim vardır ki, ol isimler eğer mizanın bir kefesine konsa ve cümle halkın günahları da mizanın öbür kefesine konsa, yine bu isimler olan kefe ağır gelir, diye buyurmuştur.

 

Ve yine Resulullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem, ümmetim bu besmele-i şerifeye devam üzere bulundukları halde her derde şifadır ve her türlü düşmanlara nusrattır ve fakirlikten kurtuluştur ve cehennem ateşine sitr ve hicaptır diye buyurdu.

 

Besmele-i şerifenin başlı başına altı türlü tefsiri vardır ki, ( Be) beri manasınadır, yani Allahu Teala Hazretleri Arş’tan yedi kat yerler-den ta taht-ı seraya kadar halkın Hâlikıdır. Yaratıcısıdır. (Sin) harfinin de beş türlü manası vardır ki, Allahu Teala Hazretleri arş-ı ala’dan taht-ı seraya kadar cümle mahlukatının seslerini işiticidir. Allahu Teala Hazretleri selamdır ki, arş’tan taht-ı seraya kadar cümle halkını muhafaza edip, zulmetten selamette kılmıştır.

 

Besmelede Cenab-ı Hak’kın esmalarından üç ismi vardır: Allah, Rahman, Rahim’dir. Ve (mim’in) on iki vech üzere manası vardır ki, Allahu Teala Hazretleri arş’tan taht-ı seraya kadar cümle halkın melikidir. Allahu Teala Hazretleri müheymindir ki, arş’tan taht-ı seraya kadar cümle halkın üzerine hafızdır ve muktedirdir.

 

Rahman ismi cemii halkı üzerine, yani mü’min ve kafir ile facir, yani Cenab-ı Hak kendisine iman, itaat edenlerin ve asilik eden kafirlerin rızklarını Rahman isminden rızıklandırır, Rahim ismi ise dünyada ve ahirette mü’minlere mahsustur.

 

 

“Rahim isminin varidatı, Cenab-ı Hakk’ın sevdiği mü’minlere mahsustur.”[1]

Her işin evvelinde besmele olmaz ise o iş arkası kesik olur. Bereket olmaz.
 

Tıklanma 10140 defa

BU KATEGORİDE OLAN YAZILAR | PATNOS REHBERİM


Mevlid Kandili 12 Ocak 2014

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.