Patnos Rehberim Patnos BAL

Uyarı

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 962

Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun

Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun www.patnosrehberim.com

Receb'in ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan, hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar, Kur'an-ı kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar eder. Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir.

Regaib ile ilgili ayet-i Kerimeler: Regâib kelimesi Kur'an'da geçmemektedir.

Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır .

Ayrıca, "Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36) Hz. Peygamber'in ( a.s.m ) ( aşağıda hadisler bölümünde bulunan) bir hadisinde, ayet-i kerimede işaret buyurulan haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulanmaktadır: "

Receb Ayı ve Regaib Gecesi ile İlgili Hadis-i Şerifler:

• Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye]
• Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]
• Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Yala]
• Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İbn-i Asâkir]
• "Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur." buyuruyorlar. (Camiu-s sağir)
• İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O'nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O'nu hiç oruç tutmayacak zannederdik." buyurmuştur. (Müslim)
• Muhakkak zaman, Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye'l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır." (Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9)
• "Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, 1/423)
• Yine mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik ( r.a. )'dan şöyle rivayet edilir: Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi: "Allahım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)
• Receb'in ilk cuma gecesini ihya edene, Allahü teâlâ, kabir azabı yapmaz. Duâlarını kabul eder. Yalnız, 7 kimsenin duasını kabul etmez: Faizci, Müslümanları aşağı gören, ana babasına eziyet eden, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, çalgıcı, livata ve zina eden, beş vakit namazı kılmayan. [Bu günahlardan vazgeçmedikçe, duaları kabul olmaz.] [Saadet-i Ebediyye]
• Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu" der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. [Taberânî]
• Kim Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler. [Ebû Muhammed]
• Hz. Aişe ( r.a ) validemiz, "Resûlullah, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çok önem verirdi." buyuruyor. Çünkü Hadis-i Şerifte, "Ameller Allahü teâlâya pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini istiyorum." buyururdu. (Tirmizî)
• Receb ayında yapılan dua kabul edilir, günahlar affedilir. Bu ayda günah işleyenin cezası da kat kat olur. Hz. Hüseyin ( r.a) anlatır:
"Kâbe'yi tavaf ederken, yanık sesle Allahü teâlâya dua eden bir kimsenin sesini işittik. Babam bunu çağırmamı emretti. Güzel yüzlü, temiz bir kimseydi. Ancak sağ tarafı felç olmuş, kurumuş, hareketsiz idi. Ona, "Sen kimsin, durumun ne böyle?" dedim. O kimse dedi ki:
"Adım Menazil... Ben çalgı çalmak, şarkı söylemekle şöhret salmış, Arabistan'ın ünlülerinden bir gençtim. Hep nefsin arzuları peşinde koştum. Receb ve Şaban aylarında bile, bu günahlara devam ederdim. Salih babam, beni bu günahlardan kurtarmaya çalıştı. Bana, "Allahü Teâlânın azabı şiddetlidir, bir anda kahredebilir. Kötü arkadaşlardan vazgeç, bu kötü işleri bırak! Melekler ve bu aylar senden şikâyet ediyorlar" dedi. Nasihate hiç tahammülüm yoktu. Babamın üzerine yürüyüp, döverek susturdum. Üzüntülü ve kırık kalble, "Bu aylarda oruç tutup, geceleri ibadet ediyorum. Beytullah'a gidip şerrinden korunmak için, Allahü teâlâdan yardım dileyeceğim" dedi. Bir hafta oruç tutup, Kâbe'ye giderek, "Ey Rabbim, mazlumların âhını yerde bırakmazsın. Bu ayda, bu mübarek yerlerde yapılan duaları red etmezsin. Hakkımı oğlumdan al, onu felç et!" diye dua etti. Henüz duası bitmeden sağ tarafım felç oldu. Beni gören, "Baba bedduasına uğramış kişi" derdi."
Hz. Hüseyin, "Baban bu hâline ne dedi?" buyurdu. O genç, "Babamdan özür diledim. Onun da babalık şefkati galip gelerek beni bağışladı. Beddua ettiği yerde, bu sefer şifa bulmam için hayır dua etmek üzere deve ile gelirken, devenin ürkmesi ile babam düşüp öldü. Şimdi çaresizim." diyor. Hz. Ali bu felçli gence dua ediyor, Receb'de yaptığı bu dua bereketiyle de Hak teâlâ ona şifa ihsan ediyor.

REGAİB GECESİNDE KILINACAK NAMAZ:

Receb’i Şerif’in ilk Cuma gecesine gelen mübarek bir gecedir. Akşam ile yatsı arasında 2 rekatta bir selam verilerek 12 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha (Elham), 3 Kadir(İnna enzelnahu) ve 12 kere İhlas(gul huvallahu ehad) suresi okunur. Selamdan sonra namaz bitince,

“Allâhümme salli alâ Muhammedini-n-nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sellim” denilerek, 70 kez bu Salavat-ı Şerif getirilip, sonra secdeye yatılır ve secdede 70 kere

“Subbûhun Kuddûsün Rabbül Melâiketi Ver-ruh” denilerek, baş secdeden kaldırılıp, 70 kere

“Rabbiğfir verham ve tecavez amma ta’lem fe inneke entel aziyzül a’zam” denilip, ikinci secdeye varılıp, secdede yine 70 kere

“Subbuhun Kuddusün Rabbül Melaiketi Ver-ruh” denirse, baş secdede iken, Allahu Teala’dan hacetlerini istese, onun haceti ve niyazı makbul olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şol Allahu Teala Hazretlerine kasem ederim ki, bir kimse ve cemaat bu namazı halis niyet ile kılsa, Allahu Teala onun cemi günahlarını mağfiret eder. Onun günahı denizin köpüğü ve kumun ve onun damlalarının sayısınca ve bütün ağaçların yaprağı sayısınca, dağların ağırlığınca, günahı çok olsa da mağfiret eder.

Yevmî kıyamet gününde bu kişi namazı halis niyet ile kılan kimse, kendi ehl-i beytinden 700 kişi hakkında şefaat eder. Kabire vardığı ilk gecesinde bu namazın sevabından hasıl olan bir şahıs güleryüzlü lisanı fasihle, o kimseye; Ya Habibi, müjde beşaretler ol-sun ki, her şiddetten necat buldun. Bu kişi der ki, ben senin yüzün-den güzel yüzlü bir kimse görmedim, kelamından tatlı bir söz işitmedim, kokundan daha güzel bir koku koklamadım, der. O Resul der ki, Ya Habibi, ben senin filan senede o ayda ve o gecede kıldığın namazın sevabıyım ve sana tenha ve yalnızlıkta yoldaş olmaya ve senden bütün korku ve dehşeti defetmek için geldim. Arasat meydanında sana gölge ederim. Ya sevgilim, sen müjde ve beşarette ol ki, ebeden Allah’ın hayrı, senden gaip olmaz, deyi söylediğini beyan buyurmuştur.

Bu namazı bu tertip düzen üzere kılamayanlar ben bu şekilde bunu kılamam diyenler en kese yolu huzuru kalb ile kalbini gayri endişelerden Hayallardan keserek huzuru kalb ile bu on iki rekat namazı her rekatta Elham’dan sonra on kuhüvallahu ahed suresi ile kılabilirler. Çünkü o tarifleri hakkıyla yapamadığından bu şekilde kılarsa inşallah Cenâb-ı Hak’kın lütfu ihsanının nihayeti yoktur aynı dereceyi sevapları umarak kılar ise inşallah aynı sevap dereceyi alır. Yapabilenler o bir tarif edildiği şekilde kılabilir. Kaynak; Zuhuratı Vakfı Güneş 

Tıklanma 3271 defa

TAVSİYE ETTİKLERİMİZ